Onze doelstellingen:
Mondzorg Halderbergehet bereiken van een stabiele en gezonde gebitssituatie. Hierbij is een goede inzet van ons en van de patiënt van essentieel belang.

Bij behandeling van parodontitis volgen wij een protocol dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

U vindt deze hier:

1. Diagnostiek via pocketstatus metingen
2. bespreking ernst situatie en behandelmogelijkheden
3. Intensieve professionele gebitsreiniging
4. Uitgebreide instructie mondhygiëne
5. Herbeoordeling
6. Nazorg

Wanneer blijkt dat de parodontale situatie na behandeling niet of te weinig verbeterd kan er het volgende worden overwogen:

– Kweken van ontstekingsbacteriën
– Advies verwijzing parodontologiepraktijk

Controle en nazorg:
Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Deze controles zijn tevens een moment om de patiënt blijvend te attenderen op preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen.

Stel uw vraag!