Tarieven

Tarieven

Per 1 januari 2013 is het experiment met vrije prijzen in de mondzorg beëindigd door de tweede kamer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 weer vaste tarieven gehanteerd worden, die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), landelijk zijn vastgesteld.

U kunt alle informatie rondom kosten en vergoedingen via onderstaande link:
www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/

Behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen van volwassenen worden vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Dit geldt zowel voor preventieve als voor parodontale behandelingen. Welke behandeling voor u geschikt is hangt af van uw mondgezondheid. Tijdens de eerste afspraak zal een voor u passend behandelplan met u worden besproken.

Mondzorg Halderberge heeft voor 2014 de tarieven gemiddeld 10% lager gesteld dan de landelijke maximale tarieven. Uitzondering hierop zijn de codes: T52, T54 en T56, die uitsluitend door mondhygiënisten gebruikt mogen worden.

Wijze van betalen

BetalenHet is mogelijk om na uw behandeling direct per PIN of contant te betalen.
Uiteraard krijgt u de nota na betaling direct mee naar huis.
U kunt daarna zelf de nota bij uw zorgverzekeraar indienen.
Indien u niet met PIN of contant wenst te betalen, declareren wij uw behandeling indien mogelijk direct bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer er niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd krijgt u de nota mee. Deze dient u binnen 30 dagen te betalen en vervolgens zelf alsnog bij uw zorgverzekeraar indienen.

Vergoedingen

VergoedingenBehandelingen van personen van 18 jaar en ouder worden enkel vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Behandelingen van kinderen onder de 18 jaar vallen binnen de basisverzekering en worden 100% vergoed. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering komen de kosten van behandeling in aanmerking voor vergoeding. Informeert u altijd voor behandeling naar uw eigen specifieke situatie bij uw zorgverzekeraar!

Let op: Zorgverzekeraars maken onderscheid in vergoedingen afhankelijk van DPSI. Zie voor voor meer informatie: www.zorgverzekering.net.

Stel uw vraag!