Middels een bacteriologisch onderzoek (kweek) worden bacteriën met een papieren staafje uit de pocket gehaald. De staafjes worden vervolgens opgestuurd naar Laboral, een tandheelkundig laboratorium waar de bacteriën op kweek worden gezet. Er wordt gekeken naar welke (paropathogene) bacteriën er zich in de pocket bevinden, maar ook naar hun gevoeligheid dan wel resistentie voor bepaalde antibiotica.

Aan de hand van deze bevindingen wordt er een persoonlijk therapie-advies gegeven.

Stel uw vraag!