DISCLAIMER

Hoewel de website van Mondzorg Halderberge met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Mondzorg Halderberge informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Mondzorg Halderberge is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Stel uw vraag!